1. tvåhjärtbladiga växter

  tvåhjärtbladiga växter, dikotyledoner, Magnoliopsida, Dicotyledonae, Dicotyledones, enligt tidigare systematik klass fanerogamer, numera uppdelad på ett antal ordningar, av vilka den största är eudikotyledoner.
 2. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 3. annuell

  annuell, ettårig växt, ört som blommar och sätter frukt under en tidsperiod av ett år för att sedan dö.
 4. hjärtblad

  hjärtblad, groddblad , det första blad som utvecklas när ett frö gror.
 5. enhjärtbladiga växter

  enhjärtbladiga växter, monokotyledoner, Liliopsida, Mono­cotyledonae, Mono­cotyledones, klass fanerogamer med cirka 56 000 arter, av vilka flertalet är örter.
 6. sot

  sot, växtsjukdomar som orsakas av sotsvampar och som karakteriseras av sotliknande, mer eller mindre brunsvarta spormassor, oftast på en begränsad del av den angripna växten.
 7. mjöldryga

  mjöldryga, mjölöka, Claviceps purpurea, art i divisionen sporsäckssvampar.
 8. rostsvampar

  rostsvampar, Pucciniales, ordning fruktkroppslösa små basidsvampar som parasiterar på ormbunkar och fröväxter.
 9. brand

  brand, snabb förbränning med okontrollerad tillväxt.
 10. fytinsyra

  fytinsyra, hexafosforsyraester av meso-inositol.