1. lök

  lök är en växt som är släkt med amaryllis. Lök är också en särskild del av växten som bildas under jorden och har tätt packade blad. Det är den som används som mat.
 2. fytinsyra

  fytinsyra, hexafosforsyraester av meso-inositol.
 3. brandnäva

  brandnäva, Geranium lanuginosum , art i familjen näveväxter.
 4. fräkenväxter

  fräkenväxter, Sphenophyta, division växter med ca 30 nu levande arter.
 5. endotrof mykorrhiza

  endotrof mykorrhiza, mykorrhizatyp som är endobiotisk och som utmärks av att svamphyferna tränger in i cellerna i rötterna hos den växt som svampen lever tillsammans med och av att inga svamphyfer bildas utanpå rötterna.
 6. orkidéer

  orkidéer, Orchidaceae, familj enhjärtbladiga växter med minst 20 000 vanligen fleråriga arter örter och världsvid utbredning men med tyngdpunkten i tropiska trakter.
 7. backlök

  backlök, Allium oleraceum, art i familjen amaryllisväxter.
 8. frövila

  frövila, groningsvila, naturligt tillstånd hos ett friskt frö innebärande att fröet inte gror trots gynnsam miljö med avseende på ljus, fuktighet, temperatur och tillgång på syre; fröet är inte groningsmoget.
 9. manvarg

  manvarg, manhund, Chrysocyon brachyurus, art i familjen hunddjur.
 10. zygomyceter

  zygomyceter, oksvampar, Zygomycota, svampfylum med drygt 700 arter.