1. vinterannuell

  vinterannuell, ettårig ört som gror på hösten året före blomningen.
 2. sjönöt

  sjönöt, Trapa natans, art i familjen fackelblomsväxter.
 3. efemär

  efemär (franska éphémère, egentligen ’som lever blott en dag’, ’kortlivad’, av grekiska ephēmeros ’som varar endast en dag’, av epi ’på’ och hēmera ’dag’),  ökenväxt som vid regn gror, växer upp, blommar och sätter frö på mycket kort tid.
 4. ettårig växt

  ettårig växt är en ört som blommar, sätter frukt och dör under ett år.
 5. svartrost

  svartrost, växtsjukdom orsakad av rostsvampen Puccinia graminis, som värdväxlar mellan gräsarter och berberis eller mahonia.
 6. birötter

  birötter, den rottyp som är den vanliga hos enhjärtbladiga växter.
 7. terofyt

  terofyt, växt som inte kan överleva en ogynnsam årstid annat än som frukt eller frö.
 8. bryggeriteknik

  bryggeriteknik, tillverkning av öl och läskedrycker.
 9. slungmögel

  slungmögel, Pilobolus, släkte i svampfylumet Zygomycota.
 10. nagelört

  nagelört, rågblomma , Erophila verna, art i familjen korsblommiga växter.