1. embryo

  embryo, individ under tidig utveckling från befruktad äggcell.
 2. mandelblomma

  mandelblomma, knölbräcka, Saxifraga granulata, art i familjen stenbräckeväxter.
 3. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 4. kornvallmo

  kornvallmo, Papaver rhoeas, art i familjen vallmoväxter.
 5. almsjuka

  almsjuka, parasitsjukdom på alm, lundalm och vresalm som orsakas av någon av sporsäckssvamparna Ophiostoma ulmi eller Ophiostoma novo-ulmi.
 6. hagtornar

  hagtornar, Crataegus, släkte rosväxter på norra halvklotet med uppgivet artantal från knappt 200 till mer än 1 000; detta beror på att man ibland räknar och ibland inte räknar underarter, former och småarter som arter.
 7. apomixis

  apomixis, förökning där en ny individ uppkommer utan meios (reduktionsdelning) och befruktning; jämför automixis.

 8. groddknopp

  grodd`knopp subst. ~en ~ar ORDLED: grodd--knopp-en
  Svensk ordbok
 9. slö

  slö adj. ~tt
  Svensk ordbok