1. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 2. mjältbrand

  mjältbrand, anthrax, antrax, infektionssjukdom som orsakas av bakterien Bacillus anthracis, vars sporer har stor överlevnadsförmåga i jord, damm och vatten.
 3. mangrove

  mangrove, skogstyp på löst underlag (från sand till gyttja) inom tidvattenbältet vid tropiska–subtropiska kuster och intill brackvattendelarna av floder som faller ut där.
 4. generationsväxling

  generationsväxling, inom botaniken växling mellan en haploid generation (med enkel kromosomuppsättning) och en diploid generation (med dubbel kromosomuppsättning) hos alger, svampar och växter.
 5. ormbunkar

  ormbunkar, Pteridophyta, division växter med ca 9 000 nutida arter, de flesta fleråriga örtartade, men också trädartade finns.
 6. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 7. tvåhjärtbladiga växter

  tvåhjärtbladiga växter, dikotyledoner, Magnoliopsida, Dicotyledonae, Dicotyledones, enligt tidigare systematik klass fanerogamer, numera uppdelad på ett antal ordningar, av vilka den största är eudikotyledoner.
 8. enhjärtbladiga växter

  enhjärtbladiga växter, monokotyledoner, Liliopsida, Mono­cotyledonae, Mono­cotyledones, klass fanerogamer med cirka 56 000 arter, av vilka flertalet är örter.
 9. Johann Gottfried von Herder

  Herder, Johann Gottfried von, född 25 augusti 1744, död 18 december 1803, tysk tänkare, kritiker och diktare.

 10. frögroning

  frögroning, hos fröväxt embryots vidareutveckling efter frövilan.