1. annuell

  annuell, ettårig växt, ört som blommar och sätter frukt under en tidsperiod av ett år för att sedan dö.
 2. frövila

  frövila, groningsvila, naturligt tillstånd hos ett friskt frö innebärande att fröet inte gror trots gynnsam miljö med avseende på ljus, fuktighet, temperatur och tillgång på syre; fröet är inte groningsmoget.
 3. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 4. hjärtblad

  hjärtblad, groddblad , det första blad som utvecklas när ett frö gror.
 5. spridning

  spridning, inom biologin en process varunder individer aktivt förflyttar sig eller passivt förflyttas utan återvändo från en punkt (ofta födelseplatsen) till en annan (jämför flyttning).
 6. fräkenväxter

  fräkenväxter, Sphenophyta, division växter med ca 30 nu levande arter.
 7. persilja

  persilja, Petroselinum crispum (syn. P. sativum), art i familjen flockblomstriga växter.

 8. elefanter

  elefanter, Elephantidae, den enda nu levande familjen inom ordningen elefantdjur.

 9. brand

  brand, snabb förbränning med okontrollerad tillväxt.
 10. befruktning

  befruktning, konception, den biologiska process då könsceller ( spermie och äggcell) förenas till en zygot och en ny individ börjar utvecklas.