1. befruktning

  befruktning, konception, den biologiska process då könsceller ( spermie och äggcell) förenas till en zygot och en ny individ börjar utvecklas.
 2. sot

  sot, växtsjukdomar som orsakas av sotsvampar och som karakteriseras av sotliknande, mer eller mindre brunsvarta spormassor, oftast på en begränsad del av den angripna växten.
 3. manvarg

  manvarg, manhund, Chrysocyon brachyurus, art i familjen hunddjur.
 4. brandnäva

  brandnäva, Geranium lanuginosum , art i familjen näveväxter.
 5. almsjuka

  almsjuka, parasitsjukdom på alm, lundalm och vresalm som orsakas av någon av sporsäckssvamparna Ophiostoma ulmi eller Ophiostoma novo-ulmi.
 6. bomullsmögel

  bomullsmögel, svampsjukdom på ett stort antal tvåhjärtbladiga kulturväxter över hela världen, åstadkommen av sporsäckssvampen Sclerotinia sclerotiorum.
 7. dotterplanta

  dotterplanta, planta som bildas genom vegetativ förökning av en moderplanta.
 8. fröogräs

  fröogräs, ogräs som huvudsakligen sprids med frö.
 9. mjöldryga

  mjöldryga, mjölöka, Claviceps purpurea, art i divisionen sporsäckssvampar.
 10. xerofyt

  xerofyt, växt anpassad till torrt klimat.