1. sjönöt

  sjönöt, Trapa natans, art i familjen fackelblomsväxter.
 2. senapskål

  senapskål, rucola, Eruca sativa (synonym E. vesicaria), art i familjen korsblommiga växter.
 3. rostsvampar

  rostsvampar, Pucciniales, ordning fruktkroppslösa små basidsvampar som parasiterar på ormbunkar och fröväxter.
 4. vivipari

  vivipari, om växter: som utvecklar groddknoppar i blomställningen; groddknopparna gror ofta redan innan de faller av; jämför groddknopp.
 5. apomixis

  apomixis, förökning där en ny individ uppkommer utan meios (reduktionsdelning) och befruktning; jämför automixis.

 6. dormancy

  dormancy, växters vilotillstånd.
 7. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 8. dotterplanta

  dotterplanta, planta som bildas genom vegetativ förökning av en moderplanta.
 9. endotrof mykorrhiza

  endotrof mykorrhiza, mykorrhizatyp som är endobiotisk och som utmärks av att svamphyferna tränger in i cellerna i rötterna hos den växt som svampen lever tillsammans med och av att inga svamphyfer bildas utanpå rötterna.
 10. hagtornar

  hagtornar, Crataegus, släkte rosväxter på norra halvklotet med uppgivet artantal från knappt 200 till mer än 1 000; detta beror på att man ibland räknar och ibland inte räknar underarter, former och småarter som arter.