1. dotterplanta

  dotterplanta, planta som bildas genom vegetativ förökning av en moderplanta.
 2. endotrof mykorrhiza

  endotrof mykorrhiza, mykorrhizatyp som är endobiotisk och som utmärks av att svamphyferna tränger in i cellerna i rötterna hos den växt som svampen lever tillsammans med och av att inga svamphyfer bildas utanpå rötterna.
 3. hagtornar

  hagtornar, Crataegus, släkte rosväxter på norra halvklotet med uppgivet artantal från knappt 200 till mer än 1 000; detta beror på att man ibland räknar och ibland inte räknar underarter, former och småarter som arter.
 4. efemär

  efemär (franska éphémère, egentligen ’som lever blott en dag’, ’kortlivad’, av grekiska ephēmeros ’som varar endast en dag’, av epi ’på’ och hēmera ’dag’),  ökenväxt som vid regn gror, växer upp, blommar och sätter frö på mycket kort tid.
 5. svartrost

  svartrost, växtsjukdom orsakad av rostsvampen Puccinia graminis, som värdväxlar mellan gräsarter och berberis eller mahonia.
 6. birötter

  birötter, den rottyp som är den vanliga hos enhjärtbladiga växter.
 7. myxospor

  myxospor, värme- och uttorkningståligt vilstadium hos vissa glidande bakterier, s.k. myxo­bakterier.
 8. bryggeriteknik

  bryggeriteknik, tillverkning av öl och läskedrycker.
 9. slungmögel

  slungmögel, Pilobolus, släkte i svampfylumet Zygomycota.
 10. nagelört

  nagelört, rågblomma , Erophila verna, art i familjen korsblommiga växter.