1. sotsvampar

  sotsvampar, tidigare brandsvampar, grupp basidsvampar inom ordningarna Tilletiales och Ustilaginales vilka lever som parasiter på levande växter.
 2. slungmögel

  slungmögel, Pilobolus, släkte i svampfylumet Zygomycota.
 3. nagelört

  nagelört, rågblomma , Erophila verna, art i familjen korsblommiga växter.
 4. växter

  växter, egentliga växter, Plantae, rike av organismer som omfattar mossorna och kärlväxterna med lummerväxter, fräkenväxter, ormbunkar, cykadofyter (kottepalmer), ginkgoväxter, gnetofyter, barrväxter ( Pinophytina, koniferofyter) samt de gömfröiga växterna. Gruppen har en osäker avgränsning mot grönalgerna, som ibland därför räknas till växterna.
 5. Torborg Nedreaas

  Nedreaas, Torborg, 1906–87, norsk författare.
 6. dormancy

  dormancy, växters vilotillstånd.
 7. bomullsmögel

  bomullsmögel, svampsjukdom på ett stort antal tvåhjärtbladiga kulturväxter över hela världen, åstadkommen av sporsäckssvampen Sclerotinia sclerotiorum.
 8. dvärgkämpar

  dvärgkämpar, Plantago tenuiflora, art i familjen grobladsväxter.
 9. filtrost

  filtrost, sjukdom på vinbär orsakad av rostsvampsarten C. ribicola.
 10. fröogräs

  fröogräs, ogräs som huvudsakligen sprids med frö.