1. grov fridskränkning

  grov fridskränkning, fridsbrott som föreligger när en förövare begår upprepade brottsliga gärningar av visst slag mot en närstående eller tidigare närstående. 

 2. grov kvinnofridskränkning

  grov kvinnofridskränkning, kvinnofridsbrott, fridsbrott som föreligger när en man begår upprepade brottsliga gärningar av visst slag mot en kvinna som han är eller har varit gift eller sambo med.

 3. grovtarm

  grovtarm, annat ord för tjocktarm.
 4. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 5. grov

  grov adj., komp. grövre [grö´v-], superl. grövst ORDLED: gröv-re
  Svensk ordbok
 6. grovgrus

  grovgrus, kornfraktion som enligt Atterbergsskalan består av partiklar med diameter mellan 6 och 20 mm och enligt normer för Svensk Geoteknisk Förening (SGF) mellan 20 och 60 mm.
 7. grovkrossning

  grovkrossning, i anrikningsanläggningar det första krossteget ned till max. 80–150 mm styckestorlek.
 8. grovdetritusgyttja

  grovdetritusgyttja, typ av gyttja, kännetecknad av hög halt av grovdetritus, dvs. för blotta ögat urskiljbara fragment av växter och djur.
 9. grovlera

  grovlera, mineraljord med relativt hög lerhalt, dvs. mellan 15 och 25 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 10. grovsilt

  grovsilt, kornfraktion som enligt normer för Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) består av partiklar med diameter mellan 0,02 och 0,06 mm.