1. etnolingvistisk grupp

  etnolingvistisk grupp, ett antal distinkta etniska grupper inom ett område vilka är både språkligt och historisk-kulturellt besläktade.
 2. prostetisk grupp

  prostetisk grupp, organisk grupp av icke-proteinnatur som är bunden till ett protein och har betydelse för proteinets funktion.
 3. kristallografisk grupp

  kristallografisk grupp, grupp av vridningar, inversioner, speglingar och inre translationer av det n-dimensionella euklidiska rummet, vilka avbildar en kristallstruktur på sig själva.
 4. fuchsisk grupp

  fuchsisk grupp , grupp av brutna linjära transformationer i komplexa talplanet som avbildar ett område bestående av en cirkel inklusive randen eller ett halvplan inklusive randen på sig självt.
 5. enkel grupp

  enkel grupp, inom algebran en grupp utan icke-triviala normaldelare (se gruppteori).
 6. Lie-grupp

  Lie-grupp , matematiskt begrepp.
 7. Brauer-grupp

  Brauer-grupp, matematiskt begrepp: additiv gruppstruktur på skevkropparna över en given kropp, definierad av den tyske algebraikern Richard Brauer ( 1901–77).
 8. linjär grupp

  linjär grupp, linjär algebraisk grupp, inom matematiken sluten delgrupp av gruppen av alla inverterbara n× n-matriser.
 9. auxokrom grupp

  auxokrom grupp, benämning på sådana substituenter i bensenringen, –NH2, –OH m.fl., som fördjupar och intensifierar ett aromatiskt ämnes färg.

 10. korporativ grupp

  korporativ grupp (för etymologi, se korporativism), benämning som inom antropologin främst avser vissa juridiska aspekter på släkt- och härstamningsgrupper.