1. etnisk grupp

  etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).
 2. formell grupp

  formell grupp, inom matematiken en formell potensserie F( X, Y) sådan att F( X, 0) = 0; F(0,  Y) = 0 (existensen av enhetselementet) och
 3. Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

  Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), EPP, partigrupp i Europaparlamentet för kristdemokratiska och moderata/konservativa partier.

 4. Gruppe 61

  Gruppe 61 , tysk författarsammanslutning grundad 1961 i Dortmund, också kallad ”Dortmunder Gruppe”.
 5. Gruppe 47

  Gruppe 47 , en löst organiserad grupp tyska författare och kritiker.
 6. gruppdynamik

  gruppdynamik, det kraftfält av relationer som finns mellan medlemmarna i en liten grupp och som ligger till grund för den ömsesidiga påverkan som sker inom gruppen.
 7. gruppspråk

  gruppspråk, språket (eller det som utmärker språket) hos en social grupp, t.ex. mäns, kvinnors, ungdomars, jägares eller idrottsmäns språk.
 8. gruppterapi

  gruppterapi, psykoterapi som bedrivs av en eller två terapeuter med fler personer samtidigt.
 9. gruppläkarmottagning

  gruppläkarmottagning, verksamhetsform för privatpraktiserande läkare med många läkare som arbetar tillsammans i en (läkar)grupp.
 10. gruppväljare

  gruppväljare, ett av delsystemen i en telefonstation.