1. grupptryck

  grupptryck, den effekt gruppen har på en individs beteende.
 2. gruppteori

  gruppteori, i matematiken läran om grupperna.
 3. gruppselektion

  gruppselektion, evolutionsbiologisk urvalsprocess varvid grupper av individer (populationer eller arter) uppstår, förmerar sig och försvinner med olika frekvens på grund av olika genetisk sammansättning av gruppen.
 4. gruppvård

  gruppvård, vårdorganisation som innebär att en grupp, vanligen bestående av en sjuksköterska och flera undersköterskor, vårdar 6–8 patienter.
 5. gruppförsäkring

  gruppförsäkring, kollektiv försäkring som meddelas åt ett flertal fysiska eller juridiska personer vilka ingår i en grupp av något slag, t.ex. en yrkes- eller föreningsgrupp, och som gäller för de försäkrade (och ibland också för vissa närstående medförsäkrade) var för sig.
 6. gruppoid

  gruppoid, inom matematiken en mängd med en regel för sammansättning av element; dvs. för två element a och b i gruppoiden finns ett element ƒ( a, b), deras sammansättning, i gruppoiden.
 7. grupparbete

  grupparbete, skolarbete som planeras, genomförs och redovisas i grupp.
 8. gruppteater

  gruppteater, teaterform där skådespelarna i samarbete med författare och regissör arbetar fram en föreställning.
 9. grupptalan

  grupptalan, talan som förs vid rättegång av en kärande (som även kan vara en myndighet) som företrädare för en större grupp personer.
 10. gruppreklam

  gruppreklam, försändelse utan personlig adress som utdelas av Posten till vissa grupper (hushåll, villaägare etc.).