1. grupprogram

  grupprogram, engelska groupware, typ av applikationsprogram som effektiviserar samarbetet inom en grupp av användare, till exempel vid framställning av olika dokument och filer.
 2. grupporträtt

  grupporträtt, genre inom porträttkonsten där föreställningar om det som förenar gruppen är viktigare än framhävandet av den enskilda människan.
 3. Gruppo 63

  Gruppo 63 , en löst sammanhållen konstellation av italienska författare och kritiker, som efter en kongress i Palermo 1963 kom att bilda kärntruppen i det litterära avantgardet.
 4. gruppvara

  gruppvara, datorprogramvara för samarbete i grupper.
 5. gruppbefäl

  gruppbefäl, lägsta nivå i det militära befälssystem som gäller för försvaret i Sverige sedan 1983.
 6. gruppsamtal

  gruppsamtal, telefonsamtal som knyter samman tre eller flera abonnentförbindelser.
 7. grupphjälm

  grupphjälm, truppskyddsrum med en stomme av fabrikstillverkade korrugerade plåtelement som kan monteras på kort tid för att sedan förses med en täckning av sten och jord.
 8. grupplandstigningsbåt

  grupplandstigningsbåt, de svenska amfibieförbandens minsta båt, 8×2 m, med ett deplacement av 1,8 ton, byggd av aluminium och utrustad med dieselmotor.
 9. gruppäktenskap

  gruppäktenskap, företeelsen att flera kvinnor och flera män lever tillsammans i ett äktenskap eller motsvarande.
 10. gruppering

  gruppering som militär term innebär att ett förband ordnas inom ett område och i en form avsedd att passa för verksamheten, t.ex. marschgruppering, breddgruppering, djupgruppering, manövergruppering och stridsgruppering.