1. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. hus

  hus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en, åld. dativ ~e ORDLED: hus-et
  Svensk ordbok
 3. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 4. öppna

  öpp`na verb ~de ~t ORDLED: öppn-ar SUBST.: öppnande, öppning
  Svensk ordbok
 5. linje

  lin´je subst. ~n ~r ORDLED: linj-en
  Svensk ordbok
 6. lös

  1lös adj. ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok
 7. sticka

  2stick`a verb stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker ORDLED: stick-er SUBST.: stickande (till 1,2,4--10, stickning (till 1,2,6,8 och 9); 2stick (till 1)
  Svensk ordbok
 8. till

  1till prep.
  Svensk ordbok
 9. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 10. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok