1. ful

  ful adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. bräda

  1brä`da subst. ~n, brädor el. bräder ORDLED: bräd-an
  Svensk ordbok
 3. töa

  tö`a verb ~de ~t ORDLED: tö-ar SUBST.: töande (till 1); tö (till 1)
  Svensk ordbok
 4. pil

  pil subst. ~en ~ar ORDLED: pil-en
  Svensk ordbok
 5. tvär

  tvär adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. luta

  2lu`ta verb ~de ~t ORDLED: lut-ar SUBST.: lutande, lutning
  Svensk ordbok
 7. fylla

  2fyll`a verb fyllde fyllt, pres. fyller ORDLED: fyll-er SUBST.: fyllande, fyllning (till 1)
  Svensk ordbok
 8. låda

  1lå`da subst. ~n lådor ORDLED: låd-an
  Svensk ordbok
 9. tecken

  teck´en subst. tecknet, plur. ~, best. plur. tecknen ORDLED: teckn-et
  Svensk ordbok
 10. egen

  e`gen adj. eget egna ORDLED: egn-are
  Svensk ordbok