1. gudfruktig

  gu`dfruktig adj. ~t ORDLED: gud--frukt-ig
  Svensk ordbok
 2. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 3. Fatima

  Fatima, Fāṭima, eller az-Zahrā ’den strålande’, född ca 605, död 632, profeten Muhammeds dotter och det av hans barn som stod honom närmast.
 4. irreligiös

  irreligiös, utan eller utan intresse för religion.
 5. övermänniska

  övermänniska, benämning som har använts med olika innehåll från 100-talet e.Kr.
 6. André Gide

  Gide, André, född 22 november 1869, död 19 februari 1951, fransk författare, Nobelpristagare i litteratur 1947; brorson till Charles Gide.
 7. helgelse

  helgelse, grekiska hagiasmos, latin sanc­ti­fi­catio, enligt kristen tro den process varigenom den kristne förvandlas till allt större helighet och likhet med Kristus.
 8. regnceremonier

  regnceremonier, åtgärder för att det livgivande och fruktbarhetsbefrämjande vattnet skall strömma ned över den törstande jorden.
 9. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 10. kvinnans historia

  kvinnans historia, framställningar av kvinnans faktiska ställning i samhället och familjelivet samt av hur hon beskrivs inom konst, litteratur osv.