1. gurgelvatten

    gurgelvatten, gargarisma , används för munsköljning eller gurgling vid lindrigare irritationer i hals och svalg.
  2. gurgla

    gurgla [gur`g-] verb ~de ~t ORDLED: gurgl-ar SUBST.: gurglande, gurgling (till 1); gurgel
    Svensk ordbok