1. gycklare

  gycklare, en sedan 1500-talet använd benämning, ofta med pejorativ klang, på kringvandrande artister (akrobater, jonglörer, pantomimiker etc.).
 2. gyckla

  gyck`la verb ~de ~t ORDLED: gyckl-ar SUBST.: gycklande; gyckel, gyckleri
  Svensk ordbok
 3. gycklarörn

  gycklarörn, bateleur, Terathopius ecaudatus, art i familjen hökfåglar.
 4. gycklare

  gyck`lare subst. ~n äv. gycklarn, plur. ~, best. plur. gycklarna ORDLED: gyckl-ar-en
  Svensk ordbok
 5. Dario Fo

  Fo, Dario, född 24 mars 1926, död 13 oktober 2016, italiensk skådespelare och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1997.

 6. kille

  kille, cambio, campio, kambio, kamfio, svenskt sällskapsspel med 42 speciella spelkort, onumrerade figurkort (tecknade i tarokkortens tradition) med viss inbördes ordning:
 7. Erasmus av Rotterdam

  Erasmus av Rotterdam (egentligen Desiderius Erasmus), född ca 1469, död 12 juli 1536, nederländsk humanist.

 8. Charles (Charlie) Chaplin

  Chaplin, Sir Charles (Charlie), född 16 april 1889, död 25 december 1977, brittisk skådespelare och komiker, från 1913 till 1952 verksam i Hollywood, först som aktör i slapstickfarser, därefter även som regissör, författare, producent och kompositör till egna filmer.

 9. lekare

  lekare, svensk medeltida benämning på kringvandrande gycklare och spelmän, som uppträdde såväl på marknader och gator som i slott och herresäten, ofta med dresserade hundar.
 10. medicinman

  medicinman (engelska medicine man), i allmänt språkbruk benämning på en sorts helbrägdagörare, främst bland Nordamerikas urbefolkning.