1. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 2. gymnastik

  gymnasti´k subst. ~en ORDLED: gymn-ast-ik-en
  Svensk ordbok
 3. fristående gymnastik

  fristående gymnastik, gren inom gymnastik.
 4. pedagogisk gymnastik

  pedagogisk gymnastik, vanligen detsamma som skolgymnastik; se gymnastik (Gymnastik i skolundervisningen).
 5. rytmisk gymnastik

  rytmisk gymnastik, sedan 1996 namn på rytmisk sportgymnastik.
 6. Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan, se GIH.
 7. gymnastikdräkt

  gymnastikdräkt tillverkas i mjuka tvättbara material och är numera alltid smidig och åtsittande.
 8. Arméns gymnastik- och idrottsskola

  Arméns gymnastik- och idrottsskola, GIS, Karlberg, Solna, inrättades 1936.
 9. Lunds universitets gymnastik- och idrottsförening

  Lunds universitets gymnastik- och idrottsförening, se LUGI.
 10. Tidskrift i gymnastik och idrott

  Tidskrift i gymnastik och idrott, TiG, organ för Svenska gymnastiklärarsällskapet.