1. linggymnastik

  linggymnastik, ”den svenska gymnastiken” , gymnastiksystem grundat på principer uppställda av P.H. Ling och senare systematiserade av hans efterträdare, främst sonen Hjalmar Ling.
 2. Gymnastiska centralinstitutet

  Gymnastiska centralinstitutet, GCI, tidigare namn på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm.
 3. GCI

  GCI, Gymnastiska centralinstitutet, 1813–1966 namnet på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan).
 4. Idrottshögskolan i Stockholm

  Idrottshögskolan i Stockholm, IH, 1992–2005 namnet på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan).
 5. SAGA

  SAGA, Stockholms Allmänna Gymnastik Avdelningar , sammanslutning bildad 1911 i anslutning till Kulturella Ungdomsringen i avsikt att erbjuda gymnastik åt alla, utan krav på medlemskap, numera organiserad som en vanlig gymnastikförening.
 6. språngbräda

  språngbräda, gymnastik- och akrobatikredskap, ett hjälpmedel vid hopp eller språng.
 7. redskapsgymnastik

  redskapsgymnastik, all gymnastik, som utförs på eller med hjälp av redskap.
 8. pik

  pik, voltstil i gymnastik- och simhopp.
 9. taijiquan

  taijiquan är både en sorts gymnastik och en form av självförsvar som ursprungligen kommer från Kina.
 10. medicinboll

  medicinboll, stor stoppad läderboll som används i gymnastik och idrottsträning, vikt 2–7 kg.