1. Stockholms gymnastikförening

  Stockholms gymnastikförening, SGF, stiftad 1875 av Viktor Balck m.fl., länge en av Sveriges ledande gymnastikföreningar, ”moderförening” för flera föreningar inom andra idrotter, bl.a. Stockholms roddförening.
 2. brygga

  brygga, brottnings- och gymnastikterm. Brottningsbrygga innebär att kroppen hålls lyft från golvet (mattan) med ryggen nedåt och med stöd av fötter samt antingen nacken och ena skuldran eller pannan.
 3. Pehr Henrik Ling

  Ling, Pehr ( Per) Henrik, född 15 november 1776, död 3 maj 1839, gymnastikpedagog och skald, skapare av den speciella gymnastikriktning som bär hans namn (jämför gymnastik).
 4. Gymnastique Moderne

  Gymnastique Moderne, tidigare benämning på rytmisk gymnastik (RG), disciplin i gymnastik.
 5. frivolt

  frivolt, term i bl.a. gymnastik, se saltomortal.
 6. rytmisk sportgymnastik

  rytmisk sportgymnastik, sedan 1996 rytmisk gymnastik, RG, sport inom gymnastik.
 7. linggymnastik

  linggymnastik, ”den svenska gymnastiken” , gymnastiksystem grundat på principer uppställda av P.H. Ling och senare systematiserade av hans efterträdare, främst sonen Hjalmar Ling.
 8. Gymnastiska centralinstitutet

  Gymnastiska centralinstitutet, GCI, tidigare namn på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm.
 9. GCI

  GCI, Gymnastiska centralinstitutet, 1813–1966 namnet på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan).
 10. Idrottshögskolan i Stockholm

  Idrottshögskolan i Stockholm, IH, 1992–2005 namnet på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan).