1. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 2. olympiska spelen

  olympiska spelen, OS, internationella idrottstävlingar med antik förebild som sedan 1896 (sommarspelen) och sedan 1924 (vinterspelen) arrangeras vart fjärde år, en olympiads mellanrum, i olika städer i världen.

 3. bergsbestigning

  bergsbestigning, bergsklättring, alpinism, klättring i svår bergsterräng i syfte att nå höga toppar eller pass.
 4. J. Sigfrid Edström

  Edström, Johannes Sigfrid, född 21 november 1870, död 18 mars 1964, industriman och idrottsledare, chef för ASEA 1903–33 och styrelseordförande i samma företag 1934–49.
 5. amatörbestämmelser

  amatörbestämmelser, regler som gäller för den idrottsutövare som vill betraktas som amatör, dvs. var och en som ägnar sig åt idrottsutövning utan att vinna materiella fördelar därav, i motsats till professionell.