1. gyro

    gyro, gyroskop, ett kardanskt upphängt svänghjul, gyrorotor, som är rotationssymmetriskt och har sin största massa i periferin.
  2. horisontgyro

    horisontgyro, gyrohorisont, gyrostabiliserat flyginstrument som visar lutningen av ett flygplans längd- och tväraxlar i förhållande till horisonten.
  3. gyrostabilisator

    gyrostabilisator (efter engelska gyrostabilizer), anordning avsedd att minska rullningsrörelserna hos fartyg vid sjögång.