1. Georges Lemaître

  Lemaître, Georges, 1894–1966, belgisk astrofysiker och kosmolog, professor i Leuven från 1927.

 2. skogslagstiftning

  skogslagstiftning, lagstiftning som berör och reglerar skogsbruket.
 3. flyktingorganisation

  flyktingorganisation, internationellt organ med syfte för att samordna lösningen på flyktingproblem.

 4. Kielfreden

  Kielfreden, fred som slöts 14 januari 1814 mellan Sverige och Danmark.
 5. spionfilm

  spionfilm, film med spioner och hemliga agenter och deras bekämpare i handlingens centrum.
 6. Rom

  Rom, italienska Roma, huvudstad i Italien och regionen Lazio.

 7. generalguvernör

  generalguvernör, den högste ämbetsmannen i ett större förvaltningsområde, ett generalguvernement.

 8. Frontex

  Frontex, egentligen Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, engelska European Border and Coast Guard Agency (EBCGA)Warszawa, EU-organ med uppgift att hjälpa EU:s medlemsländer och övriga stater inom Schengensamarbetet att bevaka sina yttre gränser.

 9. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 10. Marocko

  Marocko, stat i norra Afrika.