1. hädanfärd

  hä`danfärd subst. ~en ~er ORDLED: häd-an--färd-en
  Svensk ordbok
 2. dödsberedelse.

  dödsberedelse. I många kulturer anses att en döende bör beredas för döden och ett kommande liv.
 3. Marias upptagning till himmelen

  Marias upptagning till himmelen, Jungfru Marias upptagning till himmelen, med en folklig term Marie himmelsfärdsdag, högtid i det romersk-katolska kyrkoåret 15 augusti (i romersk-katolska kyrkan i Sverige följande söndag), den äldsta av mariadagarna.
 4. Vägen till Klockrike

  Vägen till Klockrike, roman av Harry Martinson, utgiven 1948.

 5. Lotte Möller

  Möller, Lotte, född 1938, författare, journalist och fotograf.

 6. kaffeförbud

  kaffeförbud har utfärdats i Sverige av nationalekonomiska skäl vid flera tillfällen, första gången 1756.
 7. bortgång

  bortgång [bårt`-] subst. ~en ORDLED: bort--gång-en
  Svensk ordbok
 8. salig

  sa`lig adj. ~t ORDLED: sal-ig
  Svensk ordbok