1. Lasermannen

  Lasermannen, egentligen John Ausonius, född 1953, brottsling dömd bl.a. för att augusti 1991–januari 1992 ha mördat en person och skottskadat tio andra.

 2. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.

 3. Julian Assange

  Assange, Julian, född 1971, australisk journalist och programvaruutvecklare med bakgrund som hackare.

 4. häktning

  häktning, inom straffprocessen förekommande tvångsmedel som innebär att den som misstänks för brott under vissa förutsättningar kan berövas friheten och hållas i fängsligt förvar.
 5. försvarare

  försvarare, person som uppträder som biträde åt en misstänkt eller tilltalad i brottmål.
 6. Timothy Leary

  Leary, Timothy, 1920–96, amerikansk psykolog och författare, mest omtalad som förespråkare för hallucinogena droger. 

 7. Anjalaförbundet

  Anjalaförbundet, sammansvärjning mellan finländska och rikssvenska adliga officerare, riktad mot Gustav III under rysk-svenska kriget 1788-90.
 8. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.
 9. pass

  pass, legitimationshandling som normalt avser resa utomlands och utfärdas av en myndighet i den stat där den resande är medborgare.

 10. länsman

  länsman, under medeltiden en kunglig eller kyrklig tjänsteman, senare en kronans förläningstagare och slutligen från 1600-talet en lägre statstjänsteman.