1. Lee Harvey Oswald

  Oswald, Lee Harvey, 1939–63, amerikan, misstänkt för att 1963 ha mördat president Kennedy.
 2. Pussy Riot

  Pussy Riot, rysk feministisk punkgrupp och konstnärskollektiv med drag av aktivistgrupp.
 3. Axel (von) Fersen

  (von) Fersen, Axel, d.ä., född 5 april 1719, död 24 april 1794 greve, militär och politiker; jämför släktartikel von Fersen.
 4. pass

  pass, legitimationshandling som normalt avser resa utomlands och utfärdas av en myndighet i den stat där den resande är medborgare.

 5. europeisk arresteringsorder

  europeisk arresteringsorder, rättsligt dokument inom Europeiska unionen (EU) för utlämning av personer för lagföring eller verkställighet av domar.
 6. Jean Antoine Nicolas Caritat de Condorcet

  Condorcet, Jean Antoine Nicolas Caritat de, född 17 september 1743, död 29 mars 1794, markis, fransk matematiker, samhällstänkare och politiker.
 7. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.

 8. infibulation

  infibulation, en form av könsstympning.
 9. fibula

  fibula , anatomisk term för vadben.
 10. recidivfara

  recidivfara, risk för fortsatt brottslig verksamhet.