1. lidande

  lidande, skadeståndsrättslig term för psykisk skada som vållas genom kränkningar av olika slag, t.ex. sexuella övergrepp, hotfullt uppträdande eller förtal (däremot inte personskada och dess följder).
 2. försvarare

  försvarare, person som uppträder som biträde åt en misstänkt eller tilltalad i brottmål.
 3. björnbär

  björnbär, svarthallon, Rubus subgrupp Rubus sektion Rubus, Rubus Björnbär-Gruppen (synonym Rubus fruticosus (coll.)), samlingsnamn för ett stort antal apomiktiska småarter i familjen rosväxter.
 4. statskuppen 1809

  statskuppen 1809, benämning på den svit av händelser som resulterade i Gustav IV Adolfs och det gustavianska enväldets fall samt i tillkomsten av en ny svensk regeringsform.
 5. thermidorkuppen

  thermidorkuppen, thermidorkrisen, omvälvande händelse under franska revolutionen 9–10 thermidor år  II (27–28 juli 1794).
 6. borgen

  borgen, en summa pengar som ställs som säkerhet för att en anhållen eller häktad person som försätts på fri fot ska infinna sig till rättegång.

 7. Kriminalvården

  Kriminalvården, Norrköping, myndighet bildad 2006 genom sammanslagning av de tidigare 37 lokala kriminalvårdsmyndigheterna och den centrala förvaltningsmyndigheten Kriminalvårdsstyrelsen.

 8. fibula

  fibula , anatomisk term för vadben.
 9. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 10. sannolika skäl

  sannolika skäl, inom processrätten den grad av bevisning för den misstänktes skuld som krävs för att denne ska kunna häktas.