1. sannolika skäl

  sannolika skäl, inom processrätten den grad av bevisning för den misstänktes skuld som krävs för att denne ska kunna häktas.
 2. Axel (von) Fersen

  (von) Fersen, Axel, d.ä., född 5 april 1719, död 24 april 1794 greve, militär och politiker; jämför släktartikel von Fersen.
 3. länsman

  länsman, under medeltiden en kunglig eller kyrklig tjänsteman, senare en kronans förläningstagare och slutligen från 1600-talet en lägre statstjänsteman.
 4. kollusion

  kollusion, inom processrätten att en part på något sätt försvårar utredningen i ett mål genom att exempelvis förstöra bevis eller påverka vittnen att avge tillrättalagda vittnesmål.
 5. Jean Antoine Nicolas Caritat de Condorcet

  Condorcet, Jean Antoine Nicolas Caritat de, född 17 september 1743, död 29 mars 1794, markis, fransk matematiker, samhällstänkare och politiker.
 6. recidivfara

  recidivfara, risk för fortsatt brottslig verksamhet.
 7. pass

  pass, legitimationshandling som normalt avser resa utomlands och utfärdas av en myndighet i den stat där den resande är medborgare.

 8. Sundsvallsstrejken

  Sundsvallsstrejken, arbetskonflikt i Sundsvalls sågverksdistrikt 1879.
 9. Julian Assange

  Assange, Julian, född 1971, australisk journalist och programvaruutvecklare med bakgrund som hackare.

 10. förpassning

  förpassning, enligt äldre utlänningslagstiftning att en utlänning kunde avlägsnas ur landet då han saknade pass eller tillstånd att vistas här.