1. förpassning

  förpassning, enligt äldre utlänningslagstiftning att en utlänning kunde avlägsnas ur landet då han saknade pass eller tillstånd att vistas här.
 2. reseförbud

  reseförbud, straffprocessuellt tvångsmedel som meddelas av domstol för den som utan att vara anhållen eller häktad misstänks för svårare brott och kan misstänkas avvika eller undandra sig lagföring eller straff.
 3. Pussy Riot

  Pussy Riot, rysk feministisk punkgrupp och konstnärskollektiv med drag av aktivistgrupp.
 4. häktningsförhandling

  häktningsförhandling, domstolsförhandling där frågan om häktning av den som är misstänkt för ett brott prövas.
 5. Charles De Geer

  De Geer, Charles, 1747–1805, friherre, bruksägare och politiker, ägare till bl.a. Leufsta bruk; jämför släktartikel De Geer.
 6. logisk atomism

  logisk atomism, språkfilosofisk lära enligt vilken den språkliga satsen på väsentligen ett sätt kan återföras till sina enkla, i logisk mening odelbara, minsta meningsbärande komponenter.
 7. hovdräkt

  hovdräkt, enhetlig klädsel för hovets damer och herrar.
 8. fritagande av fånge

  fritagande av fånge, befriande av någon som med laga rätt är berövad friheten.
 9. myteri

  myteri, brott mot allmän ordning som består i att en samling av krigsmän gemensamt hotar att med våld sätta sig upp mot sin förman.
 10. Aaron Swartz

  Swartz, Aaron1986–2013, amerikansk datorprogrammerare och nätaktivist.