1. misstänkt

  misstänkt, inom processrätten den som med en viss grad av sannolikhet kan antas vara den som begått ett brott som är föremål för förundersökning.

 2. Lasermannen

  Lasermannen, egentligen John Ausonius, född 1953, brottsling dömd bl.a. för att augusti 1991–januari 1992 ha mördat en person och skottskadat tio andra.

 3. anhållande

  anhållande, provisorisk, frihetsberövande tvångsåtgärd av en person som gripits misstänkt för brott i väntan på häktningsförhandling.
 4. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.
 5. häktning

  häktning, inom straffprocessen förekommande tvångsmedel som innebär att den som misstänks för brott under vissa förutsättningar kan berövas friheten och hållas i fängsligt förvar.
 6. kollusion

  kollusion, inom processrätten att en part på något sätt försvårar utredningen i ett mål genom att exempelvis förstöra bevis eller påverka vittnen att avge tillrättalagda vittnesmål.
 7. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.

 8. Charles Taylor

  Taylor, Charles, född 1948, liberiansk ämbetsman och politiker, dömd krigsförbrytare.

 9. Timothy Leary

  Leary, Timothy, 1920–96, amerikansk psykolog och författare, mest omtalad som förespråkare för hallucinogena droger. 

 10. Anjalaförbundet

  Anjalaförbundet, sammansvärjning mellan finländska och rikssvenska adliga officerare, riktad mot Gustav III under rysk-svenska kriget 1788-90.