1. sannolika skäl

  sannolika skäl, inom processrätten den grad av bevisning för den misstänktes skuld som krävs för att denne ska kunna häktas.
 2. hake och hyska

  hake och hyska, krok och ögla av metall för att häkta ihop ett plagg, kända sedan bronsåldern, då som bältespännen eller bältehakar.
 3. fritagande av fånge

  fritagande av fånge, befriande av någon som med laga rätt är berövad friheten.
 4. hovdräkt

  hovdräkt, enhetlig klädsel för hovets damer och herrar.
 5. väbel

  väbel, sedan 1500-talet lägre befälsperson med uppgift att upprätthålla ordning, verkställa bestraffningar eller förestå häkte, t.ex. regementsväbel.
 6. förpassning

  förpassning, enligt äldre utlänningslagstiftning att en utlänning kunde avlägsnas ur landet då han saknade pass eller tillstånd att vistas här.
 7. reseförbud

  reseförbud, straffprocessuellt tvångsmedel som meddelas av domstol för den som utan att vara anhållen eller häktad misstänks för svårare brott och kan misstänkas avvika eller undandra sig lagföring eller straff.
 8. borgen

  borgen, en summa pengar som ställs som säkerhet för att en anhållen eller häktad person som försätts på fri fot ska infinna sig till rättegång.

 9. Erik Brahe

  Brahe, Erik, 1722–56, greve, militär, hovman, politiker; jämför släktartikel Brahe.
 10. lidande

  lidande, skadeståndsrättslig term för psykisk skada som vållas genom kränkningar av olika slag, t.ex. sexuella övergrepp, hotfullt uppträdande eller förtal (däremot inte personskada och dess följder).