1. häkta

  1häk`ta verb ~de ~t ORDLED: häkt-ar SUBST.: häktande, häktning (till 1)
  Svensk ordbok
 2. anhållande

  anhållande, provisorisk, frihetsberövande tvångsåtgärd av en person som gripits misstänkt för brott i väntan på häktningsförhandling.
 3. statskuppen 1809

  statskuppen 1809, benämning på den svit av händelser som resulterade i Gustav IV Adolfs och det gustavianska enväldets fall samt i tillkomsten av en ny svensk regeringsform.
 4. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.

 5. misstänkt

  misstänkt, inom processrätten den som med en viss grad av sannolikhet kan antas vara den som begått ett brott som är föremål för förundersökning.

 6. Charles Taylor

  Taylor, Charles, född 1948, liberiansk ämbetsman och politiker, dömd krigsförbrytare.

 7. häktning

  häktning, inom straffprocessen förekommande tvångsmedel som innebär att den som misstänks för brott under vissa förutsättningar kan berövas friheten och hållas i fängsligt förvar.
 8. björnbär

  björnbär, svarthallon, Rubus subgrupp Rubus sektion Rubus, Rubus Björnbär-Gruppen (synonym Rubus fruticosus (coll.)), samlingsnamn för ett stort antal apomiktiska småarter i familjen rosväxter.
 9. Timothy Leary

  Leary, Timothy, 1920–96, amerikansk psykolog och författare, mest omtalad som förespråkare för hallucinogena droger. 

 10. Anjalaförbundet

  Anjalaförbundet, sammansvärjning mellan finländska och rikssvenska adliga officerare, riktad mot Gustav III under rysk-svenska kriget 1788-90.