1. fängsla

  fäng`sla verb ~de ~t ORDLED: fäng-slar SUBST.: fängslande
  Svensk ordbok
 2. förpassa

  förpass´a verb ~de ~t ORDLED: för-pass-ar SUBST.: förpassande, förpassning
  Svensk ordbok
 3. dun

  dun subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dun-et
  Svensk ordbok
 4. häktning

  häk`tning subst. ~en ~ar ORDLED: häkt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. kroka

  kro`ka verb ~de ~t ORDLED: krok-ar SUBST.: krokande, krokning
  Svensk ordbok
 6. åklagare

  å`klagare subst. ~n äv. åklagarn, plur. ~, best. plur. åklagarna ORDLED: å--klag-ar-en
  Svensk ordbok