1. myteri

  myteri, brott mot allmän ordning som består i att en samling av krigsmän gemensamt hotar att med våld sätta sig upp mot sin förman.
 2. häktningsförhandling

  häktningsförhandling, domstolsförhandling där frågan om häktning av den som är misstänkt för ett brott prövas.
 3. länsman

  länsman, under medeltiden en kunglig eller kyrklig tjänsteman, senare en kronans förläningstagare och slutligen från 1600-talet en lägre statstjänsteman.
 4. Charles De Geer

  De Geer, Charles, 1747–1805, friherre, bruksägare och politiker, ägare till bl.a. Leufsta bruk; jämför släktartikel De Geer.
 5. Thomas Lubanga

  Lubanga, Thomas, född 1960, kongolesisk (Kinshasa) rebelledare och krigsförbrytare.

 6. logisk atomism

  logisk atomism, språkfilosofisk lära enligt vilken den språkliga satsen på väsentligen ett sätt kan återföras till sina enkla, i logisk mening odelbara, minsta meningsbärande komponenter.
 7. hovdräkt

  hovdräkt, enhetlig klädsel för hovets damer och herrar.
 8. Ulrike Meinhof

  Meinhof, Ulrike, född 7 oktober 1934, död 9 maj 1976, västtysk journalist och terrorist, en av ledarna för terroristgruppen Baader–Meinhof.
 9. Anjalaförbundet

  Anjalaförbundet, sammansvärjning mellan finländska och rikssvenska adliga officerare, riktad mot Gustav III under rysk-svenska kriget 1788-90.
 10. förpassning

  förpassning, enligt äldre utlänningslagstiftning att en utlänning kunde avlägsnas ur landet då han saknade pass eller tillstånd att vistas här.