1. flyktfara

  flyktfara, risk för att den som är misstänkt för ett brott avviker eller på något sätt håller sig undan för att undvika rättegång eller straff.
 2. häktningsförhandling

  häktningsförhandling, domstolsförhandling där frågan om häktning av den som är misstänkt för ett brott prövas.
 3. tvångsmedel

  tvångsmedel, åtgärder inom processrätten som kan användas i brottsutredande syfte eller för att kunna genomföra en rättegång vid misstanke om brott.
 4. Joachim Wilhelm Liliestråle

  Liliestråle ( Liljestråle; före adlandet 1756 Bröms), Joachim Wilhelm, 1721–1807, ämbetsman och författare.
 5. chartiströrelsen

  chartiströrelsen , chartismen, tidig arbetarrörelse i Storbritannien.
 6. förundersökning

  förundersökning, den utredning som polis eller åklagare genomför för att konstatera om brott förövats och vem som kan misstänkas för detsamma.
 7. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

 8. Kirgizistan

  Kirgizistan, stat i Centralasien.

 9. Jemen

  Jemen, Yemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.

 10. anhållande

  an`hållande subst. ~t ~n ORDLED: an--håll-and-et
  Svensk ordbok