1. hänge

  hänge, obegränsad blomställning med oskaftade blommor på en slak huvudaxel.
 2. hänggräs

  hänggräs, Arctophila fulva, art i växtfamiljen gräs.
 3. hängflyg

  hängflyg, gren inom flygsport.
 4. hängbro

  hängbro är en bro där brobanan är upphängd i kraftiga kablar som utgår från höga torn som kallas pyloner.
 5. hänvisning

  hänvisning, inom processrätten beslut varigenom en högre domstol, efter att ha förklarat en lägre domstol obehörig, med bindande verkan anger vilken domstol som skall ta upp målet.
 6. hänthet

  hänthet, tendens att använda den ena handen hellre än den andra.
 7. hängkabel

  hängkabel, kabel vars mekaniska konstruktion medger upphängning i stolpar.
 8. hänryckning

  hänryckning, det svenska ordet för det mystiska tillstånd som med en fackterm betecknas som extas eller trans.
 9. hängbjörk

  hängbjörk, Betula pendula ’Tristis’, sort av växtarten vårtbjörk.
 10. hängbana

  hängbana, transportsystem med fordon som hänger ned från ett överliggande spår; se monorail.