1. hängmatta

  hängmatta, anordning för vila eller sömn bestående av ett tygstycke eller grovt nätverk som hängs upp i båda ändarna.

 2. hängande trädgårdarna

  hängande trädgårdarna, benämning på de terrasserade trädgårdar i Babylon som av grekerna räknades som ett av världens sju underverk.
 3. Hänt i Veckan

  Hänt i Veckan, veckotidning, grundad 1964 av Allers förlag i Helsingborg.
 4. hängande dal

  hängande dal, bidal som ansluter till en större och djupare huvuddal högt upp på dennas sida.
 5. hängt parlament

  hängt parlament, den situation som uppstår efter ett val då inget parti fått egen majoritet i parlamentet.

 6. hänvisning till standard

  hänvisning till standard, engelska reference to standards, metod enligt vilken statliga organ vid utarbetande av tekniska föreskrifter hänvisar till detaljerade tekniska regler, standarder, varigenom föreskrifterna kan begränsas till allmänt formulerade krav, vanligen avseende hälsa och miljö samt säkerhet till person och egendom.
 7. händelserik

  hän`delserik adj. ~t ORDLED: händ-else--rik
  Svensk ordbok
 8. hänsoven

  hä`nsoven adj. hänsovet hänsovna ORDLED: hän--sov-en
  Svensk ordbok
 9. hänförlig

  hä`nförlig adj. ~t ORDLED: hän--för-lig
  Svensk ordbok
 10. hänförande

  hä`nförande adj., ingen böjning ORDLED: hän--för-ande
  Svensk ordbok