1. handling

  handling, term för det händelseförlopp, den (kronologiska) plan, också kallad fabel, som utgör ”den röda tråden” i en berättelse, ett drama osv.
 2. Åsa Nilsonne

  Nilsonne, Åsa, född 1949, författare, läkare, sedan 2006 professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet.
 3. Herodotos

  Herodotos, ca 484–ca 420 f.Kr., grekisk historiker.

 4. folklustspel

  folklustspel, underhållande teaterpjäs eller film som riktar sig till en bred publik och som vanligen hämtar motiv och händelseförlopp från allmoge-, hantverkar- eller arbetarmiljöer.
 5. Joyce Cary

  Cary, Joyce, 1888–1957, brittisk författare, född i Nordirland.
 6. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 7. rollspel

  rollspel är en typ av sällskapsspel.
 8. Christina Hesselholdt

  Hesselholdt, Christina, född 1962, dansk författare.

 9. Édouard Daladier

  Daladier, Édouard, född 18 juni 1884, död 10 oktober 1970, fransk politiker.
 10. nycirkus

  nycirkus, franska nouveau cirque, underhållningsform där akrobater, jonglörer och andra utövare av traditionella cirkuskonster uppträder inom ramen för ett dramatiskt händelseförlopp med bl.a. ljuseffekter och musikinslag.