1. resumé

  resumé, sammanfattning av händelseförlopp (i roman e.d.).
 2. flödesdiagram

  flödesdiagram, figur som åskådliggör process eller händelseförlopp; se grafisk framställning.
 3. kryssklippning

  kryssklippning, engelska cross cutting, berättarmetod för film där man klipper växelvis mellan två samtidiga händelseförlopp på olika platser så att en stegrad spänning skapas.
 4. brottsplatsundersökning

  brottsplatsundersökning, undersökning av en brottsplats i syfte att söka och säkra spår efter gärningsmannen samt att rekonstruera brottets händelseförlopp.
 5. postmortal

  postmortal, som inträffat efter någons död; t.ex. postmortala skador, skador som uppkommit på en död kropp och således inte har att göra med det händelseförlopp som lett till döden.
 6. cykel

  cykel, geologisk term: tidsintervall under vilket ett regelbundet återkommande händelseförlopp påbörjas och avslutas och där det sista steget är helt olikt det första, t.ex. en erosionscykel eller en orogen cykel.
 7. garant

  garant, juridisk benämning på den som har skyldighet att ingripa i ett händelseförlopp och därför kan bli ansvarig för underlåtenhetsbrot om han inte handlat som han borde ha gjort.
 8. superfekundation

  superfekundation, befruktning av två ägg under en menstruationscykel vid två olika samlag och eventuellt av två olika män.
 9. genes

  genes, uppkomst eller utveckling; i biologisk terminologi ett händelseförlopp som resulterar i ett visst (normalt eller sjukligt) tillstånd, liksom även de faktorer som styr detta förlopp.
 10. försvarsplan

  försvarsplan, äldre benämning på en grundläggande plan för landets försvar vid olika typer av angrepp.