1. glacialgeologi

  glacialgeologi, läran om de jordarter, avlagringsformer och erosionsformer som bildas genom glaciärernas och inlandsisarnas omskapande verksamhet.
 2. hashigakari

  hashigakari (jap., ’bro’), benämning på den takförsedda upphöjda passage som förenar no-teaterns (se no) spegelrum med scenplattformen.
 3. Strändernas svall

  Strändernas svall, roman i två delar av Eyvind Johnson, utgiven 1946.

 4. Kjell-Olof Bornemark

  Bornemark, Kjell-Olof, 1924–2006, författare.
 5. Anders Jonason

  Jonason, Anders, 1925–93, författare och översättare, son till David Jonason.
 6. Carina Rydberg

  Rydberg, Carina, född 1962, författare.
 7. akt

  akt, del av skådespel, vanligen omfattande ett i tid och rum sammanhängande avsnitt av styckets händelseförlopp.
 8. olycka

  olycka, olycksfall , olyckshändelse, händelseförlopp med många orsaker som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel eller miljö.
 9. trofisk kaskad

  trofisk kaskad, ekologiskt händelseförlopp till följd av förändrat antal toppredatorer i ett ekosystem.
 10. Eugène Scribe

  Scribe, Eugène, 1791–1861, fransk dramatiker.