1. facetier

  facetier, korta, närmast anekdotiska berättelser med syfte att roa.
 2. Lars Arrhenius

  Arrhenius, Lars, född 1966, konstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm 1989–94 och vid Rijksakademie, Amsterdam, 1995–96.
 3. Johan Bargum

  Bargum, Johan, född 1943, finlandssvensk författare.
 4. Palle Nielsen

  Nielsen, Palle, 1920–2000, dansk konstnär.
 5. sekularisering

  sekularisering, processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande.
 6. Elin Wikström

  Wikström, Elin, född 1965, konstnär.
 7. episka lagar

  episka lagar, episka grundlagar , ett begrepp inom folkdiktsforskningen som först formulerades av Moltke Moe (1889) och sedermera byggdes ut av Axel Olrik.
 8. real-time strategy

  real-time strategy, RTS, undergenre till och vidareutveckling av datorspelsgenren strategispel.
 9. cykel

  cykel, litterär term som avser en samling dikter eller prosaberättelser kring ett bestämt händelseförlopp eller en centralgestalt.
 10. handling

  handling, term för det händelseförlopp, den (kronologiska) plan, också kallad fabel, som utgör ”den röda tråden” i en berättelse, ett drama osv.