1. Svea älv

  Svea älv, det avlopp som östersjöstadiet Ancylussjön förr förmodades ha haft mot havet i väster.
 2. kör

  kör, chorus, i det grekiska antika dramat en grupp aktörer med uppgift att meditativt eller lyriskt kommentera handlingen.
 3. År 2001 – ett rymdäventyr

  År 2001 – ett rymdäventyr, originaltitel 2001 – A Space Odyssey, brittisk film i regi av Stanley Kubrick (premiär 1968).
 4. äventyrsroman

  äventyrsroman, samlingsbenämning på en rad romantyper där en spännande ”äventyrshandling” utgör ett bärande element.
 5. orsakssammanhang

  orsakssammanhang, inom skadeståndsrätten en grundläggande förutsättning för skadeståndsansvar: skadan skulle inte ha uppkommit om inte den händelse inträffat som grundar ansvar (krav på logisk kausalitet).
 6. Mannen utan egenskaper

  Mannen utan egenskaper, Der Mann ohne Eigenschaften, roman i tre delar av den österrikiske författaren Robert Musil, publicerad 1930 (del ett och två i den svenska utgåvan), 1932 och, postumt, 1943.

 7. drakdödarsaga

  drakdödarsaga, en typ av folksaga i vilken kampen mellan en man och en övernaturlig motståndare är händelseförloppets kulmen.
 8. Robert Musil

  Musil, Robert, 1880–1942, österrikisk författare.
 9. Yves Chauvin

  Chauvin, Yves, 1930–2015, fransk kemiingenjör och forskningschef.
 10. martyr

  martyr, blodsvittne, dvs. den som med sitt liv fått plikta för sin tro.