1. Lawrence Durrell

  Durrell, Lawrence, 1912–90, brittisk författare.
 2. datorspel

  datorspel, dataspel, spel i form av datorprogram avsedda att användas i datorer.

 3. gärningsmannaprofilering

  gärningsmannaprofilering, att framställa en beskrivning av en okänd gärningsman, vilken kan användas som ett hjälpmedel under en pågående brottsutredning.
 4. jordkast

  jordkast, tidigare även jordskott, sällsynt geologiskt fenomen varvid stora jordstycken återfinns på marken vid sidan av sitt ursprungliga läge.
 5. Polybios

  Polybios (latin Polybius), född ca 200, död ca 118 f.Kr., grekisk historiker från Megalopolis i Arkadien.
 6. Harrisburgolyckan

  Harrisburgolyckan, haveri av en kärnreaktor i kärnkraftverket Three Mile Island nära Harrisburg, Pennsylvania, USA, 28 mars 1979.
 7. trofisk kaskad

  trofisk kaskad, ekologiskt händelseförlopp till följd av förändrat antal toppredatorer i ett ekosystem.
 8. narratologi

  narratologi, nyare term för ett vetenskapligt studium av berättarkonsten (narrationen).
 9. dröm

  dröm, psykiska upplevelser under sömnen.
 10. flodvågskatastrofen

  flodvågskatastrofen, tsunamikatastrofen, benämning på den naturkatastrof i form av en tsunami som drabbade flera länder kring Indiska oceanen 26 december 2004.