1. Livius

  Livius ( Titus Livius), 59 f.Kr.–17. e.Kr., romersk historieskrivare.
 2. perserkrigen

  perserkrigen, konflikterna mellan Iran och ett antal stadsstater i Grekland i början av 400-talet f.Kr.
 3. djur

  djur, Animalia, ett rike organismer som lever av att äta andra, levande eller döda, organismer.
 4. Göteborgshändelserna

  Göteborgshändelserna, Göteborgskravallerna, de upplopp och därtill knutna händelser som ägde rum i anslutning till Europeiska rådets möte i Göteborg 15–16 juni 2001.
 5. Estonia

  Estonia, egentligen M/S Estonia, bil- och passagerarfärja som sjönk i Östersjön 28 september 1994, varvid 852 människor omkom.
 6. infarkt

  infarkt, vävnadsdöd i ett organ eller i ett väl avgränsat område därav, t.ex. hjärta, hjärna, njurar eller lungor, beroende på bristfällig eller helt avbruten syretillförsel.
 7. peloponnesiska kriget

  peloponnesiska kriget, benämning på en serie konflikter i Grekland under 400-talet f.Kr., mellan å ena sidan attiska sjöförbundet under Athen, å andra sidan det av Sparta ledda peloponnesiska förbundet.
 8. puniska krigen

  puniska krigen, samlingsbenämning på konflikter mellan Karthago och Rom 264–146 f.Kr., som gav Rom herraväldet över västra medelhavsområdet.
 9. nyhetsvärdering

  nyhetsvärdering kallas den bedömning som avgör vilka nyheter som exempelvis ska publiceras i en tidning eller sändas i ett nyhetsprogram.
 10. divination

  divination (latin divinatio, av divino ’ha gudomlig ingivelse’, ’sia’, ytterst av divus ’gud’), mantik, spådomskonst, konsten att avslöja dold kunskap med hjälp av medel som saknar empirisk anknytning till den kunskap som söks.