1. korsfästelse

  korsfästelse, antikt dödsstraff som troligen uppfanns av perserna men som snart förekom bland många folk; så t.ex. skall Alexander Janneus (judisk kung 103–76 f.Kr.) ha korsfäst 800 rebeller.
 2. sägen

  sägen, den kategori inom den muntliga traditionella folkdiktningen som främst har didaktisk-pedagogisk funktion och vars innehåll ofta betraktas som sannolikt och verklighetsförankrat.
 3. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 4. nedslag

  nedslag, händelseförloppet när en himlakropp träffar en annan himlakropp.
 5. Gustave Flaubert

  Flaubert, Gustave, född 12 december 1821, död 8 maj 1880, fransk författare.
 6. istider

  istider, glacialer, tidsperioder kännetecknade av omfattande kontinentala nedisningar.
 7. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk upptäcktsresande.

 8. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 9. Stockholm

  Stockholm, tätort i Uppland och Södermanland (Stockholms län); 1 515 017 invånare (2016).

 10. stålindustri

  stålindustri, gren inom metallindustrin med framställning av handels- eller specialstål, som säljs i form av bland annat plåt, band, tråd, stång och rör.