1. återge

  å`terge äv. å`tergiva verb återgav, återgett el. återgivit, återgiven återgivna, pres. återger äv. återgiver ORDLED: åter--giv-it SUBST.: återgivande, återgivning
  Svensk ordbok
 2. historia

  histo´ria subst. historien ibl. ~n, historier ORDLED: hist-ori-en
  Svensk ordbok
 3. mönster

  mön´ster subst. mönstret, plur. ~, best. plur. mönstren el. ~na ORDLED: mönstr-et
  Svensk ordbok