1. svart hål

  svart hål, himlakropp med ett så starkt gravitationsfält att varken strålning eller materia kan lämna den.

 2. händelsehorisont

  händelsehorisont, begrepp inom teoretisk astrofysik: den skenbara yta kring ett svart hål som avgränsar det område kring hålet som inte kan ses utifrån.
 3. maskhål

  maskhål, hypotetisk, topologisk defekt hos rumtiden som skulle medföra ett nära samband mellan två, normalt sett, rumsligt och/eller tidsmässigt, vitt skilda händelser i universum.
 4. horisont

  horisont, den skenbara gränsen mellan himlavalvet och jordytan.